Trả lời câu hỏi 1 Bài 35 trang 102 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 35 Trang 102 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 35: Ưu thế lai.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 35 Trang 102 SGK Sinh học lớp 9:

Ưu thế lai là gì? Cho ví dụ về ưu thế lai ở thực vật và động vật.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 35 Trang 102 SGK Sinh học lớp 9:

– Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ.

– Ví dụ: cà chua hồng Việt Nam và cà chua Ba Lan, gà Đông Cảo và gà Ri.

(BAIVIET.COM)