Trả lời câu hỏi 1 Bài 34 trang 99 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 34 Trang 99 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 34 Trang 99 SGK Sinh học lớp 9:

Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn ở cây giao phấn biểu hiện như thế nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 34 Trang 99 SGK Sinh học lớp 9:

Hiện tượng thoái hóa di tự thụ phấn ở cây giao phấn biểu hiện: các cá thể của các thế hệ tiếp có sức sống kém dần ở các dấu hiệu biểu hiện như phát triển chậm, chiều cao cây và năng suất giảm dần, nhiều cây bị chết,… bộc lộ các đặc điểm có hại như: bạch tạng, thân lùn, kết hạt ít,…

(BAIVIET.COM)