Trả lời câu hỏi 1 Bài 34 Trang 121 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 34 Trang 121 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 34 Trang 121 SGK Địa lí lớp 8:

Em hãy tìm trên hình 33.1 vị trí và lưu vực chín hệ thống sông nêu trong bảng 34.1.

tra loi cau hoi 1 bai 34 trang 121 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu hỏi 1 Bài 34 Trang 121 SGK Địa lí lớp 8:

Dựa vào kí hiệu ở bảng chú giải để tìm vị trí và lưu vực của chín hệ thống sông nêu trong bảng 34.1.

(BAIVIET.COM)