Trả lời câu hỏi 1 Bài 34 trang 107 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 34 Trang 107 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 34: Vitamin và muối khoáng.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 34 Trang 107 SGK Sinh học lớp 8:

Hãy đánh dấu √ vào câu đúng trong các câu dưới đây:

– Vitamin có nhiều ở thịt, rau, quả tươi

– Vitamin cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng

– Vitamin là một hợp chất hữu cơ có trong thức ăn với một liều lượng nhỏ nhưng cần thiết cho sự sống.

– Vitamin là một loại muối đặc biệt làm cho thức ăn ngon hơn.

– Vitamin là thành phần cấu trúc của nhiều emzim tham gia các phản ứng chuyển hóa năng lượng của cơ thể.

– Cơ thể người và động vật không thể tổng hợp được vitamin mà phải lấy từ thức ăn.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 34 Trang 107 SGK Sinh học lớp 8:

– Vitamin có nhiều ở thịt, rau, quả tươi

– Vitamin là một hợp chất hữu cơ có trong thức ăn với một liều lượng nhỏ nhưng cần thiết cho sự sống.

– Vitamin là thành phần cấu trúc của nhiều emzim tham gia các phản ứng chuyển hóa năng lượng của cơ thể.

– Cơ thể người và động vật không thể tổng hợp được vitamin mà phải lấy từ thức ăn.

BAIVIET.COM