Trả lời câu hỏi 1 Bài 33 Trang 97 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 33 Trang 97 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 33 Trang 97 SGK Công nghệ lớp 10:

Em hãy cho biết vì sao sau khi lên men, thức ăn lại có giá trị dinh dưỡng cao hơn.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 33 Trang 97 SGK Công nghệ lớp 10:

Thức ăn sau khi lên men sẽ là điều kiện thích hợp cho những nấm men, vi khuẩn có ích phát triển. Vì thế thức ăn thu được sẽ có giá trị dinh dưỡng cao hơn.

(BAIVIET.COM)