Trả lời câu hỏi 1 Bài 33 Trang 164 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 33 Trang 164 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 33 Trang 164 SGK Lịch sử  lớp 10:

Hãy trình bày những nét lớn về tình hình nước Đức ở giữa thế kỉ XIX.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 33 Trang 164 SGK Lịch sử lớp 10:

– Tình hình kinh tế

+ Đến giữa thế kỉ XIX, kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Đức phát triển nhanh chóng, từ một nước nông nghiệp Đức trở thành nước công nghiệp.

+ Công nghiệp và các thành thị phát triển nhanh chóng đã thôi thúc nhiều quý tộc địa chủ chuyển sang kinh doanh theo lỗi tư bản chủ nghĩa.

– Tình hình chính trị

+ Phân tán về chính trị, chia cắt lãnh thổ, thị trường không thống nhất. Điều này cản trở kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. Yêu cầu lớn là thống nhất đất nước.

– Tình hình xã hội

+ Giai cấp công nhân ra đời nhưng còn non yếu

+ Nhiều quý tộc, địa chủ chuyển hướng kinh doanh tư bản chủ nghĩa trở thành quý tộc tư sản hóa.

(BAIVIET.COM)