Trả lời câu hỏi 1 Bài 33 Trang 121 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 33 Trang 121 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 33 Trang 121 SGK Địa lí lớp 9:

Dựa vào bảng 33.1, hãy nhận xét một số chỉ tiêu dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước.

tra loi cau hoi 1 bai 33 trang 121 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu hỏi 1 Bài 33 Trang 121 SGK Địa lí lớp 9:

– Tỉ trọng một số chỉ tiêu dịch vụ ở Đông Nam Bộ so với cả nước gia đoạn 1995 – 2002: tổng mức bán lẻ hàng hoá, số lượng hành khách vận chuyển, khối lượng hàng hoá vận chuyển có xu hướng giảm.

– Tuy nhiên, so với cả nước, các chỉ tiêu dịch vụ trên của Đông Nam Bộ chiếm một tỉ trọng lớn, đặc biệt tổng mức bán lẻ hàng hoá và số lượng hành khách vận chuyển.

(BAIVIET.COM)