Trả lời câu hỏi 1 Bài 33 trang 108 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 33 Trang 108 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 33 Trang 108 SGK Sinh học lớp 6:

Lấy một hạt đỗ đen đã ngâm nước một ngày, dùng dao nhỏ bóc vỏ đen, sau đó tách đôi 2 mảnh hạt. Dùng kính lúp quan sát.

Sử dụng kết quả quan sát hạt đỗ đen và hạt ngô để trả lời cac câu hỏi trong bảng dưới đây

Câu hỏiTrả lời
Hạt đậu đenHạt ngô
Hạt gồm có những bộ phận nào?
Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt?
Phôi gồm những bộ phận nào?
Phôi có mấy là mầm?
Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 33 Trang 108 SGK Sinh học lớp 6:

Câu hỏiTrả lời
Hạt đậu đenHạt ngô
Hạt gồm có những bộ phận nào?Vỏ, phôiVỏ, phôi, phôi nhũ
Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt?VỏVỏ
Phôi gồm những bộ phận nào?Chồi mầm, lá mầm, thân mầm, rễ mầmChồi mầm, lá mầm, thân mầm, rễ mầm
Phôi có mấy là mầm?2 lá mầm1 lá mầm
Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu?Ở 2 lá mầmỞ phôi nhũ

BAIVIET.COM