Trả lời câu hỏi 1 Bài 32 trang 93 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 32 Trang 93 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 32: Công nghệ gen.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 32 Trang 93 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy trả lời các câu hỏi sau

– Người ta sử dụng kĩ thuật gen vào mục đích gì?

– Kĩ thuật gen gồm những khâu chủ yếu nào?

– Công nghệ gen là gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 32 Trang 93 SGK Sinh học lớp 9:

– Người ta sử dụng kĩ thuật gen vào mục đích chuyển một đoạn ADN mang một hoặc một cụm gen từ tế bào của loài cho sang tế bào của loài nhận.

– Kĩ thuật gen gồm 3 khâu:

+ Khâu 1: Tách AND NST của tế bào cho và tách phân tử ADN dùng làm thể truyền từ vi khuẩn hoặc virut.

+ Khâu 2: Tạo ADN tái tổ hợp (ADN lai), AND của tế bào cho và phân tử ADN làm thể truyền được cắt ở vị trí xác định nhờ các enzim cắt chuyên biệt, ngay lập tức, ghép đoạn ADN của tế bào cho vào ADN làm thể truyền nhờ enzim nối.

+ Khâu 3: Chuyển AND tái tổ hợp vào tế bào nhận, tạo điều kiện cho gen đã ghép được biểu hiện.

– Công nghệ gen là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng kĩ thuật gen.

(BAIVIET.COM)