Trả lời câu hỏi 1 Bài 32 trang 137 SGK Sinh học lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 32 Trang 137 SGK Sinh học lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 32: Nguồn gốc sự sống.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 32 Trang 137 SGK Sinh học lớp 12

Trong điều kiện của Trái Đất hiện nay, các hợp chất hữu cơ có thể được hình thành từ các chất vô cơ nữa không?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 32 Trang 137 SGK Sinh học lớp 12:

Trong điều kiện của Trái Đất hiện nay, các hợp chất hữu cơ không được hình thành từ các chất vô cơ vì:

– Trái Đất ngày nay có các điều kiện và thành phần khí quyển khác hẳn với Trái Đất thời kì nguyên thủy.

– Trái Đất ngày nay có lượng khí oxi lớn nên nếu chất hữu cơ có được tạo ra bằng con đường hóa học thì cũng bị oxi hóa hoặc bị các vi sinh vật phân hủy.

BAIVIET.COM