Trả lời câu hỏi 1 Bài 32 Trang 135 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 32 Trang 135 SGK Công nghệ lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 30: Hệ thống khởi động.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 32 Trang 135 SGK Công nghệ lớp 11:

Hãy kể tên một số phương tiện, thiết bị khác có sử dụng động cơ đốt trong mà em biết.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 32 Trang 135 SGK Công nghệ lớp 11:

Một số phương tiện, thiết bị sử dụng động cơ đốt trong: Tàu hỏa, xe du lịch, xe khách, máy phát điện, máy nén khí, máy bay không phải phản lực, máy cày, máy cưa, đầu kéo máy mài, đầu kéo tuabin nước.

(BAIVIET.COM)