Trả lời câu hỏi 1 Bài 32 Trang 117 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 32 Trang 117 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 32 Trang 117 SGK Địa lí lớp 9:

Căn cứ vào bảng 32.1, nhận xét tỉ trọng công nghiệp – xây dựng trong cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và của cả nước.

tra loi cau hoi 1 bai 32 trang 117 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu hỏi 1 Bài 32 Trang 117 SGK Địa lí lớp 9:

– Trong cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ (Năm 2002), công nghiệp – xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất (59,3%).

– So với tỉ trọng công nghiệp – xây dựng của cả nước, tỉ trọng công nghiệp – xây dựng của Đông Nam Bộ cao hơn nhiều (59,3% so với 38,5%).

(BAIVIET.COM)