Trả lời câu hỏi 1 Bài 32 trang 102 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 32 Trang 102 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 32: Chuyển hóa.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 32 Trang 102 SGK Sinh học lớp 8:

– Quan sát sơ đồ hình 32-1, hãy cho biết sự chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào gồm những quá trình nào ?

– Phân biệt trao đổi chất ở tế bào với sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.

– Năng lượng giải phóng ở tế bào được sử dụng vào những hoạt động nào ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 32 Trang 102 SGK Sinh học lớp 8:

– Qua sơ đồ hình 32-1, sự chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào gồm quá trình đồng hóa và dị hóa.

– Phân biệt trao đổi chất và sự chuyển hóa vật chất và năng lượng:

Trao đổi chất là mặt biểu hiện bên ngoài của các quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng, còn sự chuyển hóa vật chất và năng lượng là quá trình biến đổi chất có tích lũy và giải phóng năng lượng xảy ra bên trong các tế bào.

– Năng lượng giải phóng ở tế bào được sử dụng vào những hoạt động sau:

+ Co cơ để sinh công

+ Cung cấp cho quá trình đồng hóa tổng hợp chất mới

+ Sinh nhiệt bù đắp phần nhiệt của cơ thể bị mất do tỏa nhiệt

BAIVIET.COM