Trả lời câu hỏi 1 Bài 31 trang 89 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 31 Trang 89 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 31: Công nghệ tế bào.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 31 Trang 89 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

– Công nghệ tế bào là gì?

– Để nhận được mô non, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh hoàn toàn giống với cơ thể gốc, người ta phải thực hiện những công việc gì? Tại sao cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh lại có kiểu gen như dạng gốc?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 31 Trang 89 SGK Sinh học lớp 9:

– Công nghệ tế bào là ngành kỹ thuật về qui trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

– Các bước:

+ Tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang đi nuôi cấy để tạo mô non (mô sẹo)

+ Dùng hoocmon sinh trưởng kích thích mô non để chúng phân hóa thành các cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

Cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh có kiểu gen như dạng gốc vì đây là con đường sinh sản vô tính, cá thể mới sinh ra từ một tế bào hoặc mô của cá thể cũ, không có sự tổ hợp với tế bào khác.

(BAIVIET.COM)