Trả lời câu hỏi 1 Bài 31 Trang 152 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 31 Trang 152 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 31 Trang 152 SGK Lịch sử  lớp 10:

Trước cách mạng tình hình kinh tế – xã hội Pháp có gì nổi bật?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 31 Trang 152 SGK Lịch sử lớp 10:

– Tình hình kinh tế:

+ Nông nghiệp lạc hậu: Công cụ và phương thức canh tác lạc hậu, kém phát triển, năng suất thấp; nạn mất mùa đói kém thường xuyên diễn ra,…

+ Công thương nghiệp phát triển: Máy móc sử dụng ngày càng nhiều trong các ngành dệt, khai mỏ, luyện kim,… Việc giao lưu buôn bán với bên ngoài được mở rộng.

– Tình hình xã hội: Xã hội Pháp chua làm 3 đẳng cấp:

+ Quý tộc

+ Tăng lữ

+ Đẳng cấp thứ ba (nông dân, tư sản, các tầng lớp khác)

– Mẫu thuẫn xã hội Pháp trở nên gay gắt trong đó mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Pháp lúc này là: đẳng cấp thứ ba (muốn xóa bỏ chế độ phong kiến) với hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc (muốn duy trì chế độ phong kiến)

(BAIVIET.COM)