Trả lời câu hỏi 1 Bài 31 trang 125 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 31 Trang 125 SGK Sinh học lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 31: Tập tính của động vật.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 31 Trang 125 SGK Sinh học lớp 11:

Hãy cho biết các tập tính nào dưới đây là tập tính bẩm sinh, tập tính học được:

– Đến thời kì sinh sản, tò vò cái đào một cái hố trên mặt đất để làm tổ rồi bay đi bắt một con sâu bướm, đốt cho sâu bị tê liệt, rồi bỏ vào tổ. Tiếp đó, tò vò cái đẻ trứng vào tổ và bịt tổ lại. Sau một thời gian, tò vò con nở từ trứng ra và ăn sâu con. Các tò vò cái con lớn lên lặp lại trình tự đào hố và đẻ trứng như tò vò mẹ (dù không nhìn thấy các tò vò cái khác làm tổ và sinh đẻ).

– Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm (ca dao).

– Khi nhìn thấy đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, những người qua đường dừng lại.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 31 Trang 125 SGK Sinh học lớp 11:

• Các tập tính bẩm sinh:

– Đến thời kì sinh sản, tò vò cái đào một cái hố trên mặt đất để làm tổ rồi bay đi bắt một con sâu bướm, đốt cho sâu bị tê liệt, rồi bỏ vào tổ. Tiếp đó, tò vò cái đẻ trứng vào tổ và bịt tổ lại. Sau một thời gian, tò vò con nở từ trứng ra và ăn sâu con. Các tò vò cái con lớn lên lặp lại trình tự đào hố và đẻ trứng như tò vò mẹ (dù không nhìn thấy các tò vò cái khác làm tổ và sinh đẻ).

– Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm (ca dao).

• Tập tính học được:

– Khi nhìn thấy đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, những người qua đường dừng lại.

BAIVIET.COM