Trả lời câu hỏi 1 Bài 31 trang 103 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 31 Trang 103 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 31: Thụ tinh, kết quả và tạo quả.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 31 Trang 103 SGK Sinh học lớp 6:

Trả lời câu hỏi:

– Sau khi thụ phấn đến lúc thụ tinh có hiện tượng nào xảy ra?

– Thụ tinh là gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 31 Trang 103 SGK Sinh học lớp 6

– Sau khi thụ phấn, hạt phấn sẽ trương lên và nảy mầm thành một ống phấn.

– Tế bào sinh dục đực được chuyển đến phần đầu của ống phấn.

– Ống phấn xuyên qua đầu nhụy và vòi nhụy vào trong bầu, phần đầu của ống phấn mang tế bào sinh dục đực chui vào noãn.

– Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đự kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử.

BAIVIET.COM