Trả lời câu hỏi 1 Bài 30 trang 99 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 30 Trang 99 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 30: Thụ phấn.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 30 Trang 99 SGK Sinh học lớp 6:

– Hãy cho biết đặc điểm nào ghi trong ngoặc là của hoa tự thụ phấn?

+ Loại hoa (đơn tính, lưỡng tinh).

+ Thời gian chín của nhị so với nhụy (đồng thời, trước, sau).

– Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào?

– Hiện tượng giao phấn của hoa được thực hiện nhờ những yếu tố nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 30 Trang 99 SGK Sinh học lớp 6

– Hoa giao phấn xảy ra trên 2 hoa khác nhau, hoa tự thụ phấn xảy ra trên cùng một hoa. Ở hoa tự thụ phấn thì nhị và nhụy chín cùng một lúc, hoa giao phấn nhị và nhụy có thể chín không cùng một lúc.

– Hiện tượng giao phấn ở hoa có thể thực hiện nhờ gió, nhờ sâu bọ, nhờ con người.

BAIVIET.COM