Trả lời câu hỏi 1 Bài 30 trang 86 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 30 Trang 86 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 30: Di truyền học với con người.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 30 Trang 86 SGK Sinh học lớp 9:

Nghiên cứu trường hợp sau: Người con trai và người con gái bình thường, sinh ra từ hai gia đình đã có người mắc chứng câm điếc bẩm sinh. Trả lời các câu hỏi sau:

– Em hãy thông tin cho đôi trai, gái này biết đây là loại bệnh gì.

– Bệnh do gen trội hay gen lặn qui định? Tại sao?

– Nếu họ lấy nhau, sinh con đầu lòng bị câm điếc bẩm sinh thì họ có nên tiếp tục sinh con nữa không? Tại sao?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 30 Trang 86 SGK Sinh học lớp 9:

– Đây là loại bệnh di truyền, do gen qui định và có khả năng di truyền từ đời này sang đời khác

– Bệnh do gen lặn qui định. Vì trong gia đình đã có người mắc chứng câm điếc.

– Họ không nên tiếp tục sinh con nữa vì họ đã mang gen lặn gây bệnh.

(BAIVIET.COM)