Trả lời câu hỏi 1 Bài 30 Trang 156 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 30 Trang 156 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 30 Trang 156 SGK Lịch sử lớp 9:

Sau Hiệp định Pa-ri năm 1973 về Việt Nam, miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 30 Trang 156 SGK Lịch sử lớp 9:

Sau Hiệp định Pa-ri 1973, thay đổi so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng. Miền Bắc trở lại hòa bình, vừa tiến hành khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, vừa tiếp tục chi viện cho tiền tuyến miền Nam.

(BAIVIET.COM)