Trả lời câu hỏi 1 Bài 30 Trang 147 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 30 Trang 147 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 30 Trang 147 SGK Lịch sử  lớp 10:

Hãy trình bày chính sách của Chính phủ Anh đối với sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 30 Trang 147 SGK Lịch sử lớp 10:

– Cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp, cấm đem máy móc và thợ lành nghề từ Anh sang, đồng thời ban hành chế độ thuế khóa nặng nề.

– Các thuộc địa Bắc Mĩ không được tự do buôn bán với các nước khác và cư dân ở đây không được khai hoang những vùng đất ở miền Tây.

– Ban hành những đạo luật nhằm ngăn cản sự phát triển của kinh tế thuộc địa như : Luật hàng hải theo đó việc vận chuyển hàng hóa từ Bắc Mĩ dang Anh và ngược lại phải do tàu Anh đảm nhiệm, Luật đường,…

(BAIVIET.COM)