Trả lời câu hỏi 1 Bài 30 Trang 129 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 30 Trang 129 SGK Công nghệ lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 30: Hệ thống khởi động.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 30 Trang 129 SGK Công nghệ lớp 11:

Hãy kể tên các loại hệ thống khởi động trên những động cơ mà em đã biết.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 30 Trang 129 SGK Công nghệ lớp 11:

– Động cơ xe máy: Hệ thống khởi động bằng bàn đạp, dùng động cơ điện.

– Động cơ công nông: Sử dụng tay quay.

– Động cơ xe máy, máy kéo sử dụng động cơ điện một chiều.

– Động cơ máy xúc, máy ủi khởi động bằng động cơ phụ.

(BAIVIET.COM)