Trả lời câu hỏi 1 Bài 30 trang 120 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 30 Trang 120 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 30 Trang 120 SGK Sinh học lớp 10:

Vì sao mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhập vào một số loại tế bào nhất định?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 30 Trang 120 SGK Sinh học lớp 10:

Mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhập vào một số loại tế bào nhất định vì trên bề mặt tế bào chủ có các thụ thể dành riêng cho mỗi loại virut, chỉ khi các gai glicôprôtêin hoặc prôtêin bề mặt của virut đặc hiệu với thụ thể bề mặt tế bào thì chúng mới có thể xâm nhập vào tế bào được.

BAIVIET.COM