Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 80 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 3 Trang 80 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 3: Bảng lượng giác.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 3 trang 80 SGK Toán 9 – Tập 1:

Sử dụng bảng, tìm cotg 47º24’.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 3 trang 80 SGK Toán 9 – Tập 1:

cotg 47º24’=0,9195

(BAIVIET.COM)