Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 Trang 18 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 1 Bài 3 Trang 18 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 3 Trang 18 SGK Lịch sử lớp 4:

Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, cuộc sống của dân ta cực nhục như thế nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 3 Trang 18 SGK Lịch sử lớp 4:

– Dân ta phải lên rừng săn voi, tê giác, bắt chim quý, đẵn gỗ trầm, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi, khai thác san hô để cống nạp cho chúng.

– Với mục đích đồng hóa dân ta, chúng đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục của người Hán, học chữ Hán, sống theo luật pháp của người Hán.

(BAIVIET.COM)