Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 15 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 3 trang 15 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 3 trang 15 SGK Sinh học lớp 7:

Hãy đánh dấu (✓) vào ô trống tương ứng với ý trả lời đúng cho câu hỏi sau :

+ Trùng giầy có hình dạng :

– Đối xứng ☐

– Không đối xứng ☐

– Dẹp như chiếc đế giầy ☐

– Có hình khối như chiếc giầy ☐

+ Trùng giầy di chuyển như thế nào?

– Thẳng tiến ☐

– Vừa tiến , vừa xoay ☐

Lời giải câu hỏi 1 Bài 3 trang 15 SGK Sinh học lớp 7:

Trùng giầy có hình dạng :

– Đối xứng

– Không đối xứng 

– Dẹp như chiếc đế giầy

– Có hình khối như chiếc giầy 

+ Trùng giầy di chuyển như thế nào

– Thẳng tiến

– Vừa tiến , vừa xoay 

(BAIVIET.COM)