Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 3 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 3 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 10:

Tại sao xã hội có giai cấp và nhà nước lại phát triển sớm ở lưu vực các con sông lớn thuộc châu Á và châu Phi?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 3 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 10:

Cư dân trên lưu vực các con sông lớn ở châu Á, châu Phi có thể sớm phát triển thành xã hội có giai cấp và nhà nước vì:

– Công cụ kim loại sớm xuất hiện sớm.

– Điều kiện tự nhiên thuận lợi:

+ Đồng bằng ven sông rộng lớn, đất đai phì nhiêu

+ Lượng mưa đều đặn phân bố theo mùa, khí hậu nóng ẩm…

(BAIVIET.COM)