Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 12 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 3 Trang 12 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Tỉ lệ bản đồ.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 3 Trang 12 SGK Địa lí lớp 6:

Khoảng cách 1 cm trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 2000 000 bằng bao nhiêu km trên thực địa?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 3 Trang 12 SGK Địa lí lớp 6:

Ti lệ bản đồ 1: 2 000 000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ ứng với 2 000 000 cm hay 20 km trên thực địa.

(BAIVIET.COM)