Trả lời câu hỏi 1 Bài 29 trang 96 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 29 Trang 96 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 29 Trang 96 SGK Sinh học lớp 7:

Thảo luận và đánh dấu (√) vào ô trống ở hình để chọn lấy đặc điểm được coi là đặc điểm chung của ngành chân khớp.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 29 trang 96 SGK Sinh học lớp 7:

– Hình 29.1 : đặc điểm cấu tạo phần phụ
– Hình 29.2: cấu tạo cơ quan miệng
– Hình 29.3: sự phát triển của chân khớp
– Hình 29.4: Lát cắt ngang qua ngực châu chấu
– Hình 29.5: Cấu tạo mắt kép
– Hình 29.6: tập tính ở kiến

(BAIVIET.COM)