Trả lời câu hỏi 1 Bài 29 trang 82 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 29 Trang 82 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 29 Trang 82 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy quan sát hình 29.1. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

– Điểm khác nhau giữa bộ NST của bệnh nhân Đao và bộ NST của người bình thường?

– Em có thể nhận biết bệnh nhân Đao qua những đặc điểm bên ngoài nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 29 Trang 82 SGK Sinh học lớp 9:

– Bệnh nhân Đao có bộ NST=47, có 3 NST số 21.

– Bệnh nhân Đao có những đặc điểm bên ngoài là: bé, lùn, cổ rụt, má phệ, miệng hơi há, lưỡi thè ra, khoảng cách giữa hai mắt xa nhau.

(BAIVIET.COM)