Trả lời câu hỏi 1 Bài 29 Trang 147 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 29 Trang 147 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 29 Trang 147 SGK Lịch sử lớp 7:

Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền đã diễn ra như thế nào ?

  • Cuộc xung đột Nam – Bắc triều.
  • Cuộc xung đột Trịnh – Nguyễn.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 29 Trang 147 SGK Lịch sử lớp 7:

Nội dungCuộc xung đột Nam – Bắc triềuCuộc xung đột Trịnh – Nguyễn
Thời gianNăm 1533 – 1592Năm 1627 – 1672
Nguyên nhân– Nhà Lê suy yếu, sự tranh chấp giữa các phe phái phong kiến diễn ra quyết liệt:

+ Năm 1527, Mạc Đăng Dung lập nhà Mạc (Bắc triều).

+ Năm 1533, Nguyễn Kim lập ra Nam triều.

Mâu thuẫn giữa Trịnh Kiểm và Nguyễn Hoàng.
Diễn biến– Chiến tranh kéo dài hơn 60 năm.

– Thanh – Nghệ là chiến trường chính.

– Chiến tranh kéo dài gần 50 năm.

– Quảng Bình – Hà Tĩnh là chiến trường ác liệt.

Kết quảNăm 1592, Nam triều chiếm Thăng Long, họ Mạc chạy lên Cao Bằng, chiến tranh chấm dứt.Đất nước bị chia cắt Đàng Trong và Đàng Ngoài.

(BAIVIET.COM)