Trả lời câu hỏi 1 Bài 29 Trang 144 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 29 Trang 144 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 29 Trang 144 SGK Lịch sử  lớp 10:

Hãy nêu đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội Nê-đec-lan trước cách mạng.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 29 Trang 144 SGK Lịch sử lớp 10:

– Tình hình kinh tế: Đầu thế kỉ XVI, Nê-đec-lan là một trong những vùng kinh tế phát triển nhất châu Âu: Nhiều thành phố, hải cảng xuất hiện và trở thành trung tâm thương mại nổi tiếng như U-trếch, Am-xtec-dam,… Nhiều ngân hàng được hành lập có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế.

– Tình hình xã hội: Cùng với sự phát triển công thương nghiệp, giai cấp tư sản Nê-dec-lan sớm hình thành, ngày càng có thế lực về kinh tế nhưng bị cản trở bởi ách thống trị của thực dân Tây Ba Nha.

(BAIVIET.COM)