Trả lời câu hỏi 1 Bài 29 trang 118 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 29 Trang 118 SGK Sinh học lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 29 Trang 118 SGK Sinh học lớp 11:

– Ở giai đoạn mất phân cực và giai đoạn đảo cực, loại ion nào đi qua màng tế bào và sự di chuyển của ion đó có tác dụng gì?

– Ở giai đoạn tái phân cực, loại ion nào đi qua màng tế bào và sự di chuyển của ion đó có tác dụng gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 29 Trang 118 SGK Sinh học lớp 11:

Quan sát hình 29.2 (SGK – 118) ta thấy:

– Ở giai đoạn mất phân cực và đảo cự, ion Na+ đi qua màng tế bào. Ion Na+ đi qua được màng tế bào do cổng Na+ mở và do sự chênh lệch nồng độ ion Na+ ở hai bên màng tế bào (nồng độ Na+ bên ngoài tế bào co hơn bên trong tế bào). Do ion Natích điện dương đi qua màng tế bào vào trong tế bào làm trung hòa điện tích âm ở mặt trong tế bào (ứng với giai đoạn mất phân cực). Do lượng ion Na+ vào trong màng quá nhiều làm cho mặt trong của màng tế bào trở nên dương hơn so với mặt ngoài âm. Như vậy màng tế bào đã đảo cực thành trong dương, ngoài âm (ứng với giai đoạn đảo cực).

– Ở giai đoạn tái phân cực ion K+ đi qua màng tế bào ra bên ngoài do cổng K+ luôn mở. Ion K+ mang điện tích dương nên nó làm cho mặt trong của màng tế bào lại trở nên âm so với mặt ngoài → Tái phân cực.

BAIVIET.COM