Trả lời câu hỏi 1 Bài 28 trang 94 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 28 Trang 94 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 28 Trang 94 SGK Sinh học lớp 6:

Quan sát cẩn thận một hoa mang tới lớp và H.28.1

– Hãy tìm từng bộ phận của hoa , gọi tên chúng.

– Lần lượt tách các lá đài và các cánh hoa để quan sát, hãy ghi lại một số đặc điểm số lượng , màu sắc,…) của chúng.

– Lấy một nhị hoa để quan sát kĩ, tách một bao phấn, dầm nhẹ trên tờ giấy, dùng kính lúp để quan sát, sau đó xem H.28.2. Trả lời các câu hỏi:

Nhị hoa gồm những bộ phận nào? Hạt phấn nằm ở đâu?

– Quan sát nhụy hoa và H.28.3. Trả lời các câu hỏi : Nhụy gồm những bộ phận nào? Noãn nằm ở đâu?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 28 Trang 94 SGK Sinh học lớp 6

– Các bộ phận của hoa: cánh hoa( tràng hoa), lá đài, nhị hoa, nhụy hoa (có hoa có cả nhị và nhụy hoa, có hoa lại chỉ có nhị hoặc nhụy).

– Mỗi loại hoa mang các đặc điểm khác nhau về màu sắc, số lượng , nhị và nhụy hoa.

– Khi tách bao phấn , dầm nhẹ trên tờ giấy và soi kính lúp sẽ thấy các hạt nhỏ mịn chính là các hạt phấn.

– Nhị hoa gồm 2 phần : chỉ nhị và bao phấn.

– Nhụy gồm : Đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy.

– Noãn nằm bên trong bầu nhụy

BAIVIET.COM