Trả lời câu hỏi 1 Bài 28 trang 79 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 28 Trang 79 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 28 Trang 79 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát hình 28.1a, b và cho biết:

– Mắt nâu và mắt đen, tính trạng nào là tính trạng trội?

– Sự di truyền tính trạng màu mắt có liên quan đến giới tính hay không? Tại sao?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 28 Trang 79 SGK Sinh học lớp 9:

– Đời F1 chỉ có mắt màu nâu mà đời F2 xuất hiện mắt đen. Do đó mắt nâu là trội.

– Ở F2 tính trạng mắt nâu và mắt đen biểu hiện ở cả nam và nữ. Do đó, gen quy định tính trạng này không nằm trên NST giới tính.

(BAIVIET.COM)