Trả lời câu hỏi 1 Bài 28 Trang 123 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 28 Trang 123 SGK Công nghệ lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 28 Trang 123 SGK Công nghệ lớp 11:

So sánh đặc điểm sự hình thành hòa khí ở động cơ điezen và động cơ xăng.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 28 Trang 123 SGK Công nghệ lớp 11:

– Ở động cơ điezen: Không khí được hút vào buồn cháy ở kỳ nạp, kỳ nén không khí bị nén lại, cuối kỳ nén, nhiên liệu được phun vào buồng cháy dưới áp suất cao, tạo thành dạng các hạt sương nhiên liệu, không khí trong buồng cháy lúc này bị nén cực đại, chuyển động xoáy lốc gặp tia nhiên liệu phun vào nên hòa trộn tạo thành hòa khí. Như vậy hòa khí được tạo thành trong xi lanh ở cuối kì nén.

– Ở động cơ xăng: Hỗn hợp không khí và nhiên liệu được chuẩn bị sẵn, hòa trọn sẵn ở bộ chế hòa khí tạo thành hỗn hợp không khí va nhiên liệu mà ta gọi là hòa khí. Hòa khí được hình thành từ bên ngoài sau đó đưa vào xilanh.

(BAIVIET.COM)