Trả lời câu hỏi 1 Bài 28 Trang 111 SGK Công nghệ lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 28 Trang 111 SGK Công nghệ lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 28 Trang 111 SGK Công nghệ lớp 12:

Trong sản xuất, để đảm bảo an toàn cho mạng điện, người ta thường lắp thiết bị bảo vệ gì? Tại sao?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 28 Trang 111 SGK Công nghệ lớp 12:

Trong sản xuất, để đảm bảo an toàn cho mạng điện, người ta thường lắp thiết bị bảo vệ như cầu dao, cầu chì, áp tô mát, nối đất, chống sét,…

Bởi vì khi có sự cố về điện chúng có tác dụng làm cho dòng điện không chạy qua các thiết bị điện tránh hỏng hóc các thiết bị.

(BAIVIET.COM)