Trả lời câu hỏi 1 Bài 27 trang 87 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 27 Trang 87 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 27 Trang 87 SGK Sinh học lớp 8:

– Trình bày các đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày.

– Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo, dự đoán xem ở dạ dày có thể diễn ra các hoạt động tiêu hoá nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 27 Trang 87 SGK Sinh học lớp 8:

– Đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày:

+ Có lớp cơ rất dày và khoẻ (gồm 3 lớp là cơ dọc, cơ vòng và cơ chéo)

+ Có lớp niêm mạc với nhiều tuyến tiết dịch vị.

– Dạ dày: + Co bóp để trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị và tiếp tục nghiền, bóp nhuyễn nhờ các tuyến vị tiết ra dịch vị.

+ Biến đổi prôtêin nhờ enzim pepsin và dịch HCl để biến đổi prôtêin thành các axit amin.

BAIVIET.COM