Trả lời câu hỏi 1 Bài 27 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 1 Bài 27 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 27 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 4:

Em hãy dẫn ra một số sự kiện để chứng minh rằng, các vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 27 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 4:

– Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng.

– Tự mình trực tiếp điều hành mọi việc từ trung ương đến địa phương.

(BAIVIET.COM)