Trả lời câu hỏi 1 Bài 27 Trang 139 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 27 Trang 139 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn – Phần 2.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 27 Trang 139 SGK Lịch sử lớp 7:

Em có nhận xét gì về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 27 Trang 139 SGK Lịch sử lớp 7:

– Cuộc sống nhân dân cơ cực vì địa chủ, cường hào chiếm đoạt ruộng đất. Nạn bệnh, nạn đói hoành hành khắp nơi.

– Bọn quan lại tham nhũng, nhân dân sống trong cảnh áp bức, bóc lột của quan lại, cường hào, tô thuế phu dịch nặng nề.

(BAIVIET.COM)