Trả lời câu hỏi 1 Bài 27 Trang 135 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 27 Trang 135 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 27 Trang 135 SGK Lịch sử  lớp 10:

Nêu một vài thành tựu tiêu biểu thời dựng nước.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 27 Trang 135 SGK Lịch sử lớp 10:

– Thời dựng nước, người Việt duy trì một nền nông nghiệp đa dạng. Họ biết dùng trâu bò và lưỡi cày kim loại, biết đắp đê phòng lụt, cấy lúa theo mùa. Ngoài ra còn biết chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng bông, dệt vải, nung đồ gốm.

– Biết làm nhà sàn

– Tổ chức nhiều lễ hội

(BAIVIET.COM)