Trả lời câu hỏi 1 Bài 27 Trang 120 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 27 Trang 120 SGK Công nghệ lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 27 Trang 120 SGK Công nghệ lớp 11:

Hệ thống nhiên liệu động cơ xe máy có bơm xăng không? Tại sao cấu tạo như vậy mà hệ thống vẫn làm việc được?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 27 Trang 120 SGK Công nghệ lớp 11:

Hệ thống nhiên liệu động cơ xe máy không có bơm xăng. Hệ thống vẫn làm việc được vì thùng xăng được đặt cao hơn bộ chế hòa khí nên xăng tự chảy vào bộ chế hòa khí.

(BAIVIET.COM)