Trả lời câu hỏi 1 Bài 27 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 27 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 27 Trang 119 SGK Lịch sử  lớp 9:

Hãy cho biết âm mưu của Pháp – Mĩ trong việc thực hiện Kế hoạch Na-va.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 27 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 9:

Nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương, hi vọng trong vòng 18 tháng sẽ “kết thúc cuộc chiến tranh trong danh dự” bằng một thắng lợi quân sự quyết định.

(BAIVIET.COM)