Trả lời câu hỏi 1 Bài 26 Trang 95 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 95 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 26 Trang 95 SGK Địa lí lớp 9:

Vì sao chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản là thế mạnh của vùng?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 95 SGK Địa lí lớp 9:

– Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều thuận lợi về đều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên để phát triển chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản.

– Vùng đồi núi phía tây có nhiều cỏ tươi tốt tạo điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi bò. Tất cá các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ đều giáp với biển, và biển ở đây rất giàu về hải sản (cá, tôm), ven biển có nhiều vũng vịnh, đầm, phà, tạo điều kiện thuận lợi đê phát triển và khai thác và nuôi trồng thủy sản (Nước mặn, nước lợ); khí hậu nhiệt đới ẩm, mang sắc thái của khì hậu xích đạo cho phép khai thác hải sản quanh năm, với sản lượng lớn.

(BAIVIET.COM)