Trả lời câu hỏi 1 Bài 26 trang 87 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 87 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Sinh sản dinh dưỡng tự nhiên.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 26 Trang 87 SGK Sinh học lớp 6:

Quan sát các H.26.1, H.26.2, H.26.3, H.26.4 trao đổi trong nhóm về các câu hỏi và tìm những thông tin để điền vào bảng trang sau.

– Cây rau má khi bò trên đất ẩm, ở mỗi mấu thân có hiện tượng gì?

Mỗi mấu thân như vậy khi tách ra có thể thành những cây mới không? Vì sao?

– Củ gừng để ở nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới không? Vì sao?

– Củ khoai lang để ở nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới không? Vì sao?

– Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới không? Vì sao?

STTTên câySự tạo thành cây mới
Mọc từ phần nào của câyPhần đó thuộc loại cơ quan nàoTrong điều kiện nào
1Rau má
2Gừng
3Khoai lang
4Lá thuốc bỏng

Lời giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 87 SGK Sinh học lớp 6:

– Cây rau má trên đất ẩm ở mỗi mấu thân sẽ ra rễ, mỗi mấu thân có thể phát triển thành cây mới vì cây đầy đủ các bộ phận rễ, thân, lá.

– Củ gừng để nơi đất ẩm có thể thành cây mới, vì tại các mấu thân ra rễ và nảy mầm.

– Khoai lang để nơi ẩm cũng ra rễ và nảy mầm nên có thể tạo thành những cây mới.

– Lá cây thuốc bỏng rơi xuống đất, ra rễ và nảy mầm nên cũng có thể tạo thành cây mới.

STTTên câySự tạo thành cây mới
Mọc từ phần nào của câyPhần đó thuộc loại cơ quan nàoTrong điều kiện nào
1Rau máThân bòCơ quan sinh dưỡngNơi đất ẩm
2GừngThân rễCơ quan sinh dưỡngNơi ẩm ướt
3Khoai langRễ củCơ quan sinh dưỡngNơi ẩm ướt
4Lá thuốc bỏngCơ quan sinh dưỡngNơi ẩm ướt

BAIVIET.COM