Trả lời câu hỏi 1 Bài 26 trang 86 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 86 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Châu Chấu.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 26 Trang 86 SGK Sinh học lớp 7:

Quan sát hình 26.1 và đọc các thông tin trên, trả lời các câu hỏi sau:

– Mô tả mỗi phần của cơ thể châu chấu.

– So với các loài sâu bọ khác như: bọ ngựa, cánh cam, kiến, mối, bọ hung… khả năng di chuyển của châu chấu có linh hoạt hơn hay không? Tại sao?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 86 SGK Sinh học lớp 7:

– Cơ thể gồm 3 phần:

+ Đầu: mắt kép, râu, miệng

+ Ngực: 3 đôi chân 2 đôi cánh

+ Bụng: có các lỗ thở

– So với các loài sâu bọ khác thì khả năng di chuyển của châu chấu linh hoạt hơn. Vì châu chấu có 3 hình thức di chuyển

+ Bò bằng 3 đôi chân

+ Nhảy bằng 2 càng

+ Bay bằng 2 đôi cánh

(BAIVIET.COM)