Trả lời câu hỏi 1 Bài 26 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 26 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 10:

Tra loi cau hoi 1 Bai 26 Trang 78 SGK Cong nghe lop 10 - De bai

Lời giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 10:

– Giống nhau: Đều qua 4 bước, các bước phải làm đúng thứ tự, bố và mẹ đều phải chọn lọc, cuối cùng đều phải chọn lọc tùy theo mục đích.

– Khác nhau:

+ Sản xuất cá giống:

  • Ở cá, cá phải đẻ thì mới thụ tính được và trứng phát triển trong môi trường tự nhiên hoặc nhân tạo.
  • Ở cá chủ yếu là chăm sóc cá bột, cá hương, cá giống, cá mẹ lại được đem đi nuôi ở ao khác và chăm sóc theo quy trình khác.

+ Sản xuất gia súc giống:

  • Cần phải chọn phối giống, và chăm sóc.
  • Nuôi dưỡng cả mẹ và con đều quan trọng do gia súc con cần sữa mẹ.

(BAIVIET.COM)