Trả lời câu hỏi 1 Bài 26 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 26 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4:

“Chiếu khuyến nông” quy định điều gì? Tác dụng của nó ra sao?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4:

– Chiếu khuyến nông lệnh người dân đã từng bỏ làng quê phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang.

– Tác dụng: Với chính sách này, chỉ vài năm sau, mùa màng tươi tốt, làng xóm lại thanh bình.

(BAIVIET.COM)