Trả lời câu hỏi 1 Bài 26 Trang 132 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 132 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 26 Trang 132 SGK Lịch sử lớp 7:

Tại sao “mở cửa ải, thông chợ búa” thì công thương nghiệp được phát triển ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 132 SGK Lịch sử lớp 7:

– “Mở cửa ải” tức là mở cửa khẩu để thương nhân các nước vào buôn bán với nước ta và ngược lại.

– “Thông chợ búa” là việc buôn bán ở các chợ các địa phương được lưu thông.

=> Việc “mở cửa ải, thông chợ búa” đã thúc đẩy thương nghiệp phát triển, thương nghiệp phát triển làm cho nhu cầu hàng hóa tăng cao kéo theo sự phát triển của thủ công nghiệp.

(BAIVIET.COM)