Trả lời câu hỏi 1 Bài 26 Trang 131 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 131 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 26 Trang 131 SGK Lịch sử  lớp 10:

Em nghĩ thế nào về cuộc sống của nhân dân ta dưới thời Nguyễn? So sánh với thế kỉ XVIII.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 131 SGK Lịch sử lớp 10:

– Dưới thời Nguyễn nhân dân phải chịu nhiều gánh nặng

+ Phải chịu cảnh sưu cao, thuế nặng.

+ Chế độ lao dịch nặng nề

+ Thiên tai mất mùa đói kém thường xuyên

– Đời sống của nhân dân cực khổ hơn nhiều so với thế kỉ XVIII.

(BAIVIET.COM)